Fast billig fragt på 55,- DKK uanset størrelse og vægt - og altid gratis returfragt!

Følgende vilkår gælder for alle ydelser og produkter, der bliver solgt og leveret gennem Bygogbyt.dk. 

Din adgang til og brug af hjemmesiden udgør samtykke til at være bundet af disse betingelser, som etablerer et kontraktsforhold mellem dig og Bygogbyt.dk. Hvis du ikke giver samtykke til vilkårene, må du ikke tage adgang til eller bruge hjemmesiden. 

Kun myndige personer har ret til at tegne et abonnement hos Bygogbyt.dk

Bygogbyt.dk kan fra en tid til en anden ændre vilkårene. Ændringerne i vilkårene vil træde i kraft, efter Bygogbyt.dk slår sådanne opdaterede vilkår op på rette sted. Din fortsatte adgang til eller brug af hjemmeside eller køb af vores produkter, herunder tegning af abonnement, efter sådanne opslag udgør samtykke til at være bundet af de ændrede vilkår. 

Generelle oplysninger

Juridisk navn: Bygogbyt

Organisationsform: ApS

CVR: 43251481

Adresse: Bygmarken 14, 5492 Vissenbjerg

Email: info@bygogbyt.dk

Etableringsår: 28.04.2022

Priser og betaling 

Den gældende er den, som på dagen for bestilling er angivet på den pågældende vare. Alle priser er inkl. moms og angives i DKK,

Bygogbyt.dk kan frit ændre de oplyste priser uden forudgående varsel. Er der sket en trykfejl og køber burde vide eller ved, at der er tale om en trykfejl, kan køber ikke få produktet til den trykfejlede pris. Bygogbyt.dk kan til enhver tid annullere en ordre, der er sket ved en trykfejl på prisen. 

Alle ordrer tillægges fragtomkostninger. Ved bestilling kan du se den endelige pris, hvilket er inkl. moms, afgifter og eventuelle fragtomkostninger.

Bygogbyt.dk forbeholder sig ret til at opkræve depositum forinden udlevering af det udlejede.

Hos kan der betales med Dankort, Visa, Mastercard og MobilePay (MobilePay kan dog ikke anvendes til abonnementsbetalinger). Bygogbyg.dk trækker først beløbet, når ordren er sendt.

Levering 

Vi afsender normalt din vare inden for 1-2 hverdage efter modtagelsen af ordren, og sender en ordrebekræftelse til dig umiddelbart efter modtagelse af din ordre. Vi tilbyder levering med Bring til privatadresser, erhvervsadresser samt pakkeshops. Der er tillige mulighed for afhentning af ordrer på vores lager mod forudgående aftale. 

Hvis du ej er hjemme på leveringstidspunktet, og at du ikke har givet Bring fuldmagt til at måtte stille pakken fra os, vil pakken blive afleveret i den nærmest ledige pakkeshop.

Hvis leverancen er forsinket, vil Bygogbyt.dk underrette kunden herom pr. e-mail.  

Alle produkter og varer købt hos Bygogbyt.dk forbliver Bygogbyt.dks ejendom indtil leveringstidspunktet. Dette betyder, at risikoen for bortkomst og/eller beskadigelse påhviler Bygogbyt.dk indtil leveringstidspunktet har fundet sted. Leveringstidspunktet anses, når varen er leveret til dig. Bemærk venligst, at hvis du giver tilladelse til at varerne må stilles uden kvittering, at så anses levering sket så snart varen er stillet. 

Abonnement

Du har mulighed for at tegne et månedligt abonnement, som giver dig ret til at låne et LEGO®-lånesæt på ubegrænset tid. Blot returner lånesættet, når du ikke længere ønsker at anvende LEGO®-lånesættet, hvorefter du kan vælge et ny LEGO®-lånesæt på vores hjemmeside. Derved har du altid et LEGO®-lånesæt hjemme hos dig, som passer til netop dine behov. Du kan opsige dit abonnement når som helst, og binder dig derved ikke i længere tid, end hvad du ønsker. 

Valg og levering af LEGO®-lånesæt:

Du kan på vores hjemmeside vælge hvilket LEGO®-lånesæt, som du ønsker at få leveret. Du vil herefter få LEGO®-lånesættet tilsendt iht. til vores leveringsvilkår. Bemærk venligst at du selv skal betale for fragtomkostningerne ved levering af LEGO®-lånesættet, mens at du ved tilbageleveringen af LEGO®-lånesættet kan få gratis returfragt ved anvendelse af den vedlagte returlabel.  

Vi kan ikke garantere at samtlige LEGO®-lånesæt i vores sortiment er på lager. På hjemmesiden fremgår nyprisen på det pågældende LEGO®-lånesæt. Det er kun muligt at låne et LEGO®-lånesæt ad gangen. 

Tilbagelevering af LEGO®-lånesæt:

Blot send LEGO®-lånesættet i sin helhed retur til 

Bygogbyt.dk

Bygmarken 14

5492 Vissenbjerg

Hvis du anvender returlabelen som lå sammen med LEGO®-lånesættet ved leveringen, får du gratis tilbagelevering af LEGO®-lånesættet. 

Ved tilbagelevering er du ansvarlig for, at LEGO®-lånesætter er pakket forsvarligt ind. Du bærer selv risikoen for LEGO®-lånesætter, indtil vi modtager den. Der skal derfor gemmes forsendelseskvittering samt evt. track and trace nummer. 

Alt i LEGO®-lånesættet skal ved tilbagelevering være adskilt og i den originale emballage ved returnering, da der ellers opkræves et adskilningsgebyr på 495 kr. samt evt. omkostninger ved genanskaffelse af emballage.

Betaling af abonnement

Betaling for første måned af abonnementet sker umiddelbart efter at du har tegnet abonnementet. Beløbet trækkes fra det oplyste betalingskort. 

Når du tegner et abonnement hos os, giver du samtidig tilladelse til, at vi automatisk må hæve abonnementsprisen hver måned. Trækning sker på samme månedsdag som du tegnede abonnementet (abonnement tegnet d. 6. september vil eksempelvis medføre trækning på betalingskortet d. 6. hver efterfølgende måned). Du betaler løbende for abonnementet hver måned indtil opsigelse af abonnementet sker.

Du er selv ansvarlig for at der er dækning på dit betalingskort samt at opdatere dine betalingsoplysninger ved kortskifte. Er der ikke dækning på kortet ved betalingsdatoen, forbeholder Bygogbyt sig ret til at foretage trækninger på efterfølgende datoer, indtil betaling har fundet sted.   

Købers ansvar for lånt LEGO®

Det skal bemærkes, at køber altid bærer ansvaret og risikoen for det lånte LEGO®® fra leverings- og frem til tilbageleveringstidspunktet. Skulle det gøre sig gældende, at det udleverede LEGO®, skulle være bortkommet eller på anden måde gået i stykker, bedes køber straks oplyse dette til Bygogbyt.dk. 

Køber holdes ikke ansvarlig for almindelig slitage ved sædvanlig anvendelse af det lånte LEGO®. Det skal dog understreges, at køber kan holdes ansvarlig, såfremt det fremsendte LEGO® er gået i stykker eller på anden måde bortkommet, i de tilfælde der måtte falde uden for hvad der måtte forstås ved almindelig anvendelse.

Pris ved bortkommet LEGO® eller LEGO® som er gået i stykker, som ikke måtte forstås ved almindelig anvendelse er det lånte LEGO®s nypris. Hvis det udlånte LEGO® er udgået fra salg i det danske marked, vil prisen dog blive baseret på genanskaffelsesprisen på et tilsvarende brugt sæt. Vi vil venligst gøre opmærksom på, at såfremt prisen baseres på genanskaffelsesprisen frem for nyprisen, at det ikke er usædvanligt at genanskaffelsesprisen er højere end den oprindelige nypris. 

Køber er forpligtet til at kontakte Bygogbyt.dk, såfremt det lånte LEGO® skulle være blevet beskadiget eller på anden måde bortkommet. Dette kan ske på mailadressen info@bygogbyt.dk

Ejendomsretten til det lånte LEGO®:

Udlånt LEGO® er Bygogbyt.dks ejendom, hvorfor køber gennem sit abonnement blot opnår brugsretten til det lånte LEGO® og derfor ikke over for en tredjepart må forsøge det lånte LEGO® solgt eller på anden måde søge at råde over denne.

Opsigelse 

Opsigelse kan ske skriftligt til info@bygogbyt.dk eller via kundelogin på hjemmesiden. Abonnementet er fortløbende og skal opsiges, når du ikke ønsker det længere. Du kan til enhver tid opsige dit abonnement. 

Opsigelsen træder i kraft så snart at udlånt LEGO® er tilbageleveret til os. Se venligst afsnittet ”Tilbagelevering af LEGO®-lånesæt” for hvordan LEGO® tilbageleveres. Du er forpligtet til at betale for abonnementet indtil at udlånt LEGO® er tilbageleveret til os, og frem til næste betalingsdato. Hvis du ikke har lånt LEGO® fra os, træder opsigelsen i kraft umiddelbart efter modtagelsen af din opsigelse og der refunderes ikke for differencen mellem opsigelsesdato og næste abonnement betalingsdato. 

Hvis du ikke har tilbageleveret udlånt LEGO® til os senest 30 dage efter, at du har sendt os din opsigelse, vil det udlånte LEGO® blive betragtet som bortkommet, og du vil blive faktureret for det lånte LEGO® nypris. Hvis det udlånte LEGO® er udgået fra salg i det danske marked, vil prisen dog blive baseret på genanskaffelsesprisen på et tilsvarende brugt sæt. Vi vil venligst gøre opmærksom på, at såfremt prisen baseres på genanskaffelsesprisen frem for nyprisen, at det ikke er usædvanligt at genanskaffelsesprisen er højere end den oprindelige nypris. 

Ophævelse af abonnement:

Bygogbyt.dk har ret til at ophæve abonnement med øjeblikkelig virkning, såfremt kunden væsentlig misligholder sine forpligtelser over for Bygogbyt.dk eller i øvrigt ikke overholder god skik og tone i kommunikation med Bygogbyt.dk eller andre af Bygogbyt.dk’s samarbejdspartnere og kunder.

Væsentlig misligholdelse kan f.eks. være hvis:

  • Kunden udebliver med betaling i mere end 5 dage fra forfaldstidspunktet af det pågældende abonnement.
  • Kunden forsømmer sin tilbageleveringspligt, da denne ikke tilbageleverer det fremsendte LEGO® i sin helhed, dette også gældende eventuelt LEGO® vedhæng. Denne forsømmelse vedrører både løbende tilbageleveringspligt og ved udløbet af abonnementsperioden.
  • Kunden forsømmer sit ansvar for vedligeholdelse af det fremsendte LEGO®.
  • Kunden har solgt eller forsøgt solgt det fremsendte LEGO®, herunder pantsat det lånte LEGO®.

Ved ophævelse skal kunden senest 14 dage efter, at meddelelse om ophævelse er meddelt til kunden, tilbageleverer udlånt LEGO®. Se venligst afsnittet ”Tilbagelevering af LEGO®-lånesæt” for hvordan LEGO® tilbageleveres.

Hvis du ikke har tilbageleveret udlånt LEGO® til os senest 14 dage efter, at meddelelse om ophævelse er meddelt dig, vil det udlånte LEGO® blive betragtet som bortkommet, og du vil blive faktureret for det lånte LEGO®. Hvis det udlånte LEGO® er udgået fra salg i det danske marked, vil prisen dog blive baseret på genanskaffelsesprisen på et tilsvarende brugt sæt. Vi vil venligst gøre opmærksom på, at såfremt prisen baseres på genanskaffelsesprisen frem for nyprisen, at det ikke er usædvanligt at genanskaffelsesprisen er højere end den oprindelige nypris.

Ændringer i abonnementsvilkår, herunder pris

Bygogbyt.dk har ret til at ændre i nærværende abonnementsvilkår uden varsel. Ændringer i abonnementsvilkårene vil blive publiceret på vores hjemmeside. 

Prisstigninger på et tegnet abonnement kan dog kun ske med et varsel på mindst tre måneder. Varsling sker pr. mail til hver eneste abonnent som er berørt at prisændringen, og varslingen skal indeholde oplysninger om hvordan abonnenten opsiger sit abonnement, såfremt abonnenten ikke kan acceptere prisstigningen. Hvis abonnenten opsiger sit abonnement, vil opsigelse blive behandlet iht. afsnittet om ”opsigelse”. 

Bygogbyt.dk kan ikke foretage ændringer i opsigelsesvilkårene uden særskilt samtykke fra abonnenten. 

Fortrydelsesret 

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. 

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du har modtaget din ordre. Hvis du har tegnet et abonnement, udløber din fortrydelsesret 14 dage efter du har modtaget dit første LEGO®-lånesæt.

Du skal inden for 14 dage fra modtagelsen give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde købet. Meddelelsen skal gives pr. mail, telefon eller ved at udfylde standardfortrydelsesformularen.

Bemærk: Køber kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen eller LEGO®-lånesættet uden samtidig at give Bygogbyt.dk tydelig meddelelse om dette.

Returnering: 

Returnering af varer med fejl eller mangler 

Ved returnering af varer med fejl eller mangler, hvor der herefter skal ske reparationer eller omlevering, vil ske efter følgende procedure: Ved omlevering sender vi en ny vare til dig, så snart vi har modtaget den defekte vare retur. Ved reparation sender vi varen retur til dig, så snart at varen er blevet reparereret. 

Returnering ved fortrydelse 

Du skal sende din ordre eller LEGO®-lånesæt retur til os senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb eller abonnement. Du skal selv betale udgifterne til returnering af varen. 

Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer selv risikoen for pakken/varerne, indtil vi modtager den. Der skal derfor gemmes forsendelseskvittering samt evt. track and trace nummer. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering. 

Hvis du fortryder købet eller abonnement, skal varen sendes til: 

Bygogbyt.dk

Bygmarken 14

5492 Vissenbjerg

Tilbagebetaling af købsbeløbet og returnering af varen 

Hvis du har købt flere varer hos os, har du mulighed for at sende én eller flere varer retur, selvom de er købt i én ordre.

Beløbet som refunderes er købesummen (abonnementsprisen ved abonnement) inklusiv eventuelle leveringsomkostninger. Du betaler selv for returfragten. 

Ved tilbagebetaling af købsbeløb på købte varer:

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik, men du må ikke tage den i egentlig brug. Vi anbefaler, at du sender varen retur i den originale emballage. Hvis den originale emballage mangler, kan det muligvis medføre en værdiforringelse af varen.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

Vi refunderer din betaling senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Du kan give os denne meddelelse enten pr. mail, telefon eller ved at udfylde standardfortrydelsesformularen. Vi forbeholder os retten til at tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre der er fremlagt dokumentation for at have returneret den. 

Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til: 

Bygogbyt.dk

Bygmarken 14

5492 Vissenbjerg

Ved tilbagebetaling af abonnement:

Du skal levere det udlånte LEGO®-lånesæt i sin helhed tilbage senest 14 dage efter, at du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit abonnement. Samtlige klodser, brikker, manualer og andet udstyr, som du modtog ved levering, skal tilbageleveres til Bygogbyt.dk inden fristens udløb. Se venligst afsnittet om ”Købers ansvar for udlånt LEGO®” for uddybning af hvilket ansvar kunden har for det LEGO®-lånesættet fra det bliver leveret til kunden og til det kommer retur til os.

Alt i LEGO®-lånesættet skal endvidere være adskilt og i den originale emballage ved returnering, da der ellers opkræves et adskilningsgebyr på 250 kr. samt evt. omkostninger ved genanskaffelse af emballage.

Såfremt LEGO®-lånesættet ved fortrydelse af abonnement ikke er tilbageleveret senest 14 dage efter, at du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit abonnement, vil du blive opkrævet et beløb svarende til LEGO®-lånesættets nypris. Hvis det udlånte LEGO® er udgået fra salg i det danske marked, vil prisen dog blive baseret på genanskaffelsesprisen på et tilsvarende brugt sæt. Vi vil venligst gøre opmærksom på, at såfremt prisen baseres på genanskaffelsesprisen frem for nyprisen, at det ikke er usædvanligt at genanskaffelsesprisen er højere end den oprindelige nypris.

Vi refunderer din betaling senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde abonnementet. Du kan give os denne meddelelse enten pr. mail, telefon eller ved at udfylde standardfortrydelsesformularen. Vi forbeholder os retten til at tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget LEGO®-lånesættet retur. 

Hvis du fortryder abonnementet, skal udlånte LEGO®-lånesæt sendes til: 

Bygogbyt.dk

Bygmarken 14

5492 Vissenbjerg

Reklamationsret 

Købelovens regler finder anvendelse på varekøb. Du har derfor 24 måneders reklamationsret, hvis der er mangler ved din vare. Du har derfor mulighed for at få varen repareret, ombyttet, pengene retur eller afslag i prisen, alt afhængig af den konkrete situation, som Bygobyt.dk tager stilling til. 

Reklamationsret finder ikke anvendelse, hvis manglen er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.  

Du kan reklamere over et produkt ved at kontakte os pr. mail eller telefon. 

Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Varen sendes til: 

Bygogbyt.dk

Bygmarken 14

5492 Vissenbjerg

Ansvar

Bygogbyt.dk er ikke ansvarlige for nedbrud eller midlertidige afbrydelser på vores hjemmeside, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, der er uden for Bygogbyt.dks kontrol. Det kan ikke garanteres, at du kan anvende downloadede filer på alle computere, og ved brugen af filerne vil det altid formodes, at du er i besiddelse af en software, som kan åbne/læse den relevante fil.

Produktansvar 

For sådanne skader, som umiddelbart er omfattet af lov nr. 481 af 7. juni 1989 om produktansvar, gælder lovens bestemmelser.

For så vidt angår produktansvar, der ikke er omfattet af ovennævnte lovs bestemmelser, gælder følgende begrænsninger: 

  • Bygogbyt.dk er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Bygogbyt.dk eller andre, som Bygogbyt.dk har ansvaret for.

  • Bygogbyt.dk er ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. 

Bygogbyt.dk og kunden er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet.

Overdragelse til tredjemand

Bygogbyt.dk har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand. Kunden har ikke ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand uden forudgående samtykke fra Bygogbyt.dk. 

Fortrolighed

Hos Bygogbyt.dk mener vi, at tillid og fortrolighed er afgørende for et godt samarbejde. Alle oplysninger modtaget fra dig eller om dig vil blive behandlet fortroligt, og alle medarbejdere er underlagt tavshedspligt.

Persondatapolitik 

For at du kan indgå en aftale med os og handle på Bygogbyt.dk har vi brug for følgende oplysninger om dig: Navn, adresse, mailadresse og telefonnummer. Hvis du tegner et abonnement, har vi tillige brug for, at du oplyser dine betalingsoplysninger over for vores betalingsgatewayudbyder.  

Behandlingen sker efter reglerne i vores Persondatapolitik

Lovvalg og værneting 

Enhver tvist der udspringer af dit køb gennem Bygogbyt.dk samt på hjemmesiden eller heraf følgende tvister, herunder disse handelsbetingelers omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for retten i Odense. 

Klageadgang  

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@bygogbyt.dk

Har vi ikke fundet en løsning sammen, har du mulighed for at indgive en klage til Center for Klageløsning; 

Nævnenes Hus 

Toldboden 2 

Viborg 8800 

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk  

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse info@bygogbyt.dk